راستی برترین گوهر انسانی است

آموزش

 

 

با توجه به اينكه نيروي انساني سرمايه اصلي يك سازمان محسوب گرديده و بيشترين نقش را دركيفيت محصولات آن سازمان دارا مي باشد، و از سوي ديگر آموزش نقش مهمي درتعالي و ارتقاي سطح كيفي نيروي انساني دارد، شركت ای جی آر با استفاده از اساتيد مجرب و متخصص، دوره هاي آموزشي مختلفي را به صورت تئوري و عملي در آکادمي ای جی برگزار مي نمايد.

شايان ذکر است که امكان برگزاري كليه دوره هاي آموزشي اين شركت در محل شركت هاي متقاضي وجود دارد. در اين حالت محتواي مطالبي كه ارائه مي شود متناسب با نوع فعاليت و نياز سازمان خواهد بود.

error: Content is protected !!