راستی برترین گوهر انسانی است

صدور گواهینامه سیستم های مدیریت

اثبات تعهد به کیفیت، محیط زیست و ایمنی

این موسسه به صورت استراتژیکی در جایگاهی قرار گرفته است تا راهکارهایی بر اساس نیازهای منحصر به فرد مشتریان ارایه دهد. ما متعهد هستیم تا برای مشتریان از طریق خدمات جهانی یکپارچه­ و بدون افتراق، ارزش افزوده ایجاد نماییم. در میان نمونه راهکارهای متنوع ما، مشتریان می توانند از نمونه های صنایع کلیدی نظیر هوا فضا، خودروسازی، غذایی، کشاورزی، ریلی، شیمیایی نفت، گاز و پتروشیمی، انرژی، پزشکی، معدن، دریایی و غیره استفاده کنند. ما همچنین می توانیم پیشنهاد گواهینامه­ هایی مرکب را که گستره­ی وسیعی از مجموعه استانداردهای شناخته­ شده را در بر می­گیرد را پیشنهاد دهیم که برای شما یکپارچگی، بهینگی و اثربخشی را به ارمغان خواهد آورد. با تکیه برتخصص ثابت­ شده ­ی ما، خدماتی همچون VeriCert®، ممیزی بر اساس نگرش ریسکی و Veriselect® در زمره خدمات گواهینامه ه­ای موسسه قرار گرفته است.

error: Content is protected !!