راستی برترین گوهر انسانی است

ماموریت و چارچوب

 

ما به شما این اطمینان خاطر را می دهیم تا بدانید نه تنها کاری که انجام
می دهید درست است، بلکه به بهترین شکل ممکن انجام می پذیرد.

 

 

رشد شهرسازی، هجوم سرمایه گذاری در صنایع زیر بنایی، افزایش روز افزون تقاضا در مصرف نفت و گاز و گوناگونی انواع انرژی، جهان را بر آن داشته است تا در جستجوی تغییری شگرف باشد و در پی آن، افزایش تمرکز بر کیفیت، بهداشت، ایمنی، حفظ محیط زیست و مسئولیت اجتماعی را به ارمغان بیاورد.

 

در این مقوله‌ی تغییر، AGR Certification Ltd به شرکت ها و سازمان ها امکان می دهد ریسک را کاهش و توسعه‌ی مستمر را افزایش دهند. نقش ما این است که از طریق ارائه‌ی راه حل ها و مجموعه‌ی خدمات نوآرانه به شما کمک کنیم تا ریسک های HSEQ را مدیریت نمایید و کارایی خود را بهبود بخشید.

با فراهم کردن تاییدیه‌های انطباق با استانداردهای مرتبط و مقررات و صدور گواهی سیستم ها، خدمات و محصولات به شما کمک می کنیم تا با اطمینان رو به جلو قدم بردارید

   

 

 

error: Content is protected !!