فن آوری اطلاعات
توسط مدیر سایت چهار شنبه 8 اردیبهشت 1395 10:47 AM | دسته‌بندی شده در ایزو, | با 0 دیدگاه

 

استاندارد

توضیحات

 

 

ISO 27001

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

 

اطلاعات يك دارايي ارزشمند است كه مي‌تواند باعث انسجام يا شكست كار شما گردد. هنگامي كه اطلاعات به‌درستي مديريت شود، مي‌توانيد با اطمينان كار كنيد. مديريت امنيت اطلاعات، آزادي براي رشد و نوآوري را فراهم كرده و بستر مشتري‌محوري را براي شما فراهم مي‌آورد.


مزایای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

شناسايي ريسك‌ها و ايجاد كنترل‌ها براي مديريت يا حذف آنها
ايجاد انعطاف براي تدوين كنترل‌ها در نواحي منتخب فعاليت شما
 
ايجاد اعتماد بين سهامداران و مشتريان در مورد حفاظت داده‌ها

 

 

ISO 20000

سیستم مدیریت فن آوری اطلاعات (IT)

 

 

 

 

ISO 17799

سیستم مدیریت فن آوری اطلاعات- فنون امنیتی

 

 

 

ISO/IEC/TR 18044

سیستم مدیریت فن آوری اطلاعات- فنون امنیتی- مدیریت رویداد امنیتی

 

 

 

ISO 27005

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات- مدیریت مخاطرات

 

         فرم درخواست صدور گواهینامه
چهار شنبه 8 اردیبهشت 1395 10:47 AM
بازدید: 4159

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند