خدمات عمومی
توسط مدیر سایت دو شنبه 30 فروردین 1395 10:12 AM | دسته‌بندی شده در خدمات, | با 0 دیدگاه

 

     گستره‌ی وسیعی از خدمات برای پوشش تمامی نیازهای HSEQ شما

صنایع کشاورزی و غذا

 

صنعت خودرو سازی

     صنایع

          تضمین کیفیت مواد مصرفی

          بررسی عملکرد تجهیزات جدید

         نظارت بر راه اندازی ایمن سایت های صنعتی

مراکز فنی کنترل طراحی

          تایید انطباق طراحی انجام شده با استانداردها

         کنترل یکپارچگی دارایی‌ها (AIM)

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

         مدیریت پیامدهای زیست محیطی حاصل از فعالیت های کاری

          شناسایی، کمّی سازی، کاهش دهی و مدیریت ریسک های عملیاتی

         محافظت از سلامت و ایمنی کارکنان

بازرسی تجهیزات و نصب در حین کار

          اطمینان از قابل اعتماد بودن تجهیزات و مطابقت آن ها با مقررات

         پیشگیری و کاهش ریسک حوادث

ساختمان ها و تاسیسات زیر بنایی

          مدیریت ریسک های ساخت و ساز

          بهینه سازی اقتصادی و افزایش کیفیت طراحی و ساخت

          ارتقای عملکرد پروژه ها

 

 

معدن

نفت و گاز و پتروشیمی

صنایع شیمیایی

صنعت ساختمان سازی

انرژی

تولید صنعتی

حمل و نقل

مالی

خرده فروشی

علوم زیستی

بخش عمومی

 

صنایع دریایی

دو شنبه 30 فروردین 1395 10:12 AM
بازدید: 2505

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند